• This website is available in English

Posts From Ionawr, 2019

 • NIE2018

  Edrychodd ein digwyddiad 2018 ‘Ydym ni’n gwneud gwahaniaeth? Deall ein heffaith ar lesiant‘, a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd, ar sut roedd deddfwriaeth newydd, disgwyliadau newydd a dulliau gwahanol o weithio yn golygu bod angen i’r sawl sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru feddwl yn wahanol am sut maent yn gwerthuso ac yn mesur effeithiolrwydd ac effaith polisïau, gweithredoedd ac ymyriadau. Roedd y diwrnod yn cynnwys ystod eang o sesiynau addysgiadol a rhyngweithiol, a’u bwriad oedd rhoi atebion a syniadau ymarferol i gynadleddwyr iddynt eu defnyddio o fewn eu sefydliadau eu hunain.

  Roedd gennym ddau siaradwr i’r cyfarfod llawn hefyd sy’n adnabyddus yn eu priod feysydd sef dylunio gwasanaethau cyhoeddus a defnydd data llesiant wrth werthuso ymyriadau. Roedd y ddau yn gallu cynnig safbwynt o’r tu allan i Gymru. Llwyddant i sbarduno trafodaethau mawr gan helpu’r cynadleddwyr i nodi dulliau newydd o feddwl, dulliau o weithio ac atebion posibl i rai o ystyriaethau ‘drygionus’ Cymru.

  Ewch i dudalen 'crynodeb' ar ein gwefan am fwy o wybodaeth am y diwrnod.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: NIE
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Rhagfyr 2018)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Rhagfyr 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Statws cyflogaeth (rhyddhad Ionawr 2019)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Hydref 2017 – Medi 2018) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

  Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Ebrill 2019.

  Data genedigaethau byw (2017)

  Mae’r data ar gyfer 2017 am enedigaethau byw ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data genedigaethau yn ôl oedran y fam (2017)

  Mae’r data ar gyfer 2017 am enedigaethau byw yn ôl oedran y fam ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Prisiau tai cyfartalog (Tachwedd 2018)

  Mae’r data ar gyfer Tachwedd 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Defnydd ynni domestig (2017)

  Mae’r data ar gyfer 2017 am ddefnydd ynni domestig ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC). 

  Nodwch fod y data am 2012 a 2016 hefyd wedi’u ddiwygio.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data