• This website is available in English

Posts From Hydref, 2019

 • Vacancy image

  Sefydlwyd Data Cymru yn 2001 fel cwmni ym mherchnogaeth lawn llywodraeth leol i weithio gydag ac ar ran llywodraeth leol yng Nghymru ar faterion data ac ystadegau. Rydym yn gyfrifol am gasglu, coladu, dadansoddi a lledaenu ystod eang o ddata i gefnogi llywodraeth leol. Cynigiwn gyngor, hyfforddiant ac arweiniad ar ystod o bynciau sy’n ymwneud â defnydd data.

  Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r sefydliad ymhellach fel y pennwyd yn ein Cynllun Strategol a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae’r swyddi hyn yn rhan allweddol o’n cynllun.

  Rydym yn chwilio am dîm o bobl fedrus yn ystadegol i gyflawni elfen ystadegol ein rhaglen waith ac i ddatblygu’n cymorth i awdurdodau lleol ymhellach yn y maes hwn. Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu llenwi pedair swydd:

  Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil - Gradd 6 (£46,080 - £54,914) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
  Uwch Ystadegydd - Gradd 5 (£37,451 - £45,558) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
  Ystadegydd - Gradd 4 (£28,299 - £34,788) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
  Ystadegydd dan hyfforddiant – Gradd 3 (£21,660 - £26,999) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)

  Lawrlwytho y fframwaith cymwyseddau.

  Gall pob un o’r swyddi olygu teithio o fewn Cymru a’r Deyrnas Unedig gyfan.

  Er nad yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn, bydd yn cael ei ystyried yn fantais sylweddol.

  Am ragor o wybodaeth, neu i drafod y cyfle hwn, cysylltwch â Andrew Stephens, Cyfarwyddwr Gweithredol ar 029 2090 9500 neu e-bostiwch andrew.stephens@data.cymru.

  I wneud cais am y swydd hon, anfonwch gopi o’ch CV gyda llythyr sy’n esbonio’n fanwl sut rydych yn bodloni gofynion y swydd at Richard, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (richard.palmer@data.cymru) i gyrraedd erbyn canol dydd ar 4 Tachwedd 2019.

  Cynhelir cyfweliadau yn ein Swyddfa yng Nghaerdydd ar y dyddiadau canlynol:

  11 Tachwedd - Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil
  21 Tachwedd – Uwch Ystadegydd
  22 Tachwedd – Ystadegydd a Ystadegydd dan Hyfforddiant

  Sylwch: Mae’n bosibl y bydd gofyn i ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer fod yn bresennol am y diwrnod cyfan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 14% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor