• This website is available in English

Posts From Ebrill, 2020

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Ydych chi’n gwybod faint o bobl sy’n byw yn eich awdurdod chi?

  Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2019 ar 6 Mai 2020.

  Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol.

  Rydym ni wedi eu cynnwys yma fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio.

  Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen ddata am fandiau oedran gwahanol.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2020)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Mawrth 2020) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Statws cyflogaeth (rhyddhad Ebrill 2020)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ionawr 2019 – Rhagfyr 2019) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

  Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Gorffennaf 2020.

  Setiau data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2019) - cymwysterau pobl oedran gweithio

  Mae setiau data 2019 ar gyfer cymwysterau pobl oedran gweithio ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.

  Prisiau tai cyfartalog (Chewfror 2020)

  Mae’r data ar gyfer Chewfror 2020 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Beichiogiadau (2018)

  Mae’r data ar gyfer 2018 am feichiogiadau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Setiau data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2019) - sgiliau iaith Gymraeg

  Mae’r data 2019 ar gyfer sgiliau iaith Gymraeg ar gael bellach yn sgîl diweddaru’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn ddiweddar.

  Set data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2019) - hunaniaeth genedlaethol

  Mae’r set data 2019 hunaniaeth genedlaethol nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Flynyddol.

  Data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2019) - ethnigrwydd

  Mae setiau data 2019 ar gyfer ethnigrwydd ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • DataCymru

  Mae CACI wedi cysylltu â ni gyda chynnig i gefnogi awdurdodau lleol Cymru yn yr amseroedd unigryw hyn. Mae CACI yn cynhyrchu amrediad o setiau data masnachol, gan gynnwys Acorn, Household Acorn a Wellbeing Acorn, sy’n gallu cael eu defnyddio i ddeall eich cymunedau’n well ar lefel daearyddiaethau bach.

  Mae’r rhain ar gael ar sail fasnachol fel arfer, ond mae CACI bellach yn trefnu bod y data hwn ar gael am ddim i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr, i’ch helpu i nodi pobl agored i niwed yn eich cymunedau. Mae’r cynnig hwn yn ymestyn tan ganol Mehefin i ddechrau a bydd unrhyw gytundeb yn y dyfodol rhyngoch chi a CACI.

  Mae rhagor o wybodaeth am gael gafael ar y data hwn ar gael ar wefan (Saesneg yn unig), CACI, gan gynnwys manylion am sut i gofrestru.

  Sylwch: os ydych chi eisoes yn rhan o’r cytundeb consortiwm presennol sydd gennym ni â CACI, mae’r cynnig hwn yn sefyll ar wahân i’r cytundeb hwnnw ac ni fydd yn cael unrhyw effaith arno.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â CACI drwy eu gwefan (Saesneg yn unig) neu â Duncan MacKenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor