• This website is available in English

Posts From Mai, 2018

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Prisiau tai cyfartalog (Mawrth 2018)

  Mae’r data ar gyfer Mawrth 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Ebrill 2018)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Ebrill 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data rhaglenni dysgu seileidig ar waith (Prentisiaethau) Bac 2016-17

  Mae’r data ar gyfer rhaglenni dysgu seiliedig ar waith (Prentisiaethau) Bac 2016-17 ar gael erbyn hyn yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Rydym ni wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar am ddata Cynllunio’r Gweithlu Gweithwyr Cymdeithasol 2016-17. Nod yr adroddiad yw cefnogi awdurdodau lleol a Gofal Cymdeithasol Cymru wrth gynllunio am anghenion y gweithlu yn y dyfodol a llywio comisiynu hyfforddiant gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru.

  Dengys yr adroddiad nifer y gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio mewn awdurdodau lleol a hynny mewn Gwasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Plant a meysydd eraill. Mae’n edrych hefyd ar dueddiadau’r gweithlu dros amser a throsiant staff a’r gweithlu rhagamcanol dros y tair blynedd nesaf.

  I weld adroddiad 2016-17 cliciwch y ddelwedd isod.

  SWWP image


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad