• This website is available in English

Adroddiad camau allweddol NSF ar gyfer Plant 2014-15

Data Unit Logo

Darllenwch y dadansoddiad diweddaraf o adroddiad camau allweddol y Fframwaith Gwasanaeth
Cenedlaethol ar gyfer Plant

Rydym ni wedi cael ein comisiynu gan Lywodraeth Cymru i goladu, dadansoddi ac adrodd ar ddata’r Offeryn Archwilio Hunanasesu am y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Plant yng Nghymru.

Nod yr adroddiad yw asesu’r cynnydd sydd wedi ei wneud yn erbyn camau allweddol y Fframwaith ar gyfer Plant rhwng 2013-14 a 2014-15.

Mae’r adroddiad ar gael ar ein gwefan.

Am ragor o wybodaeth am ddata SAAT y Fframwaith cysylltwch â

SAATenquiries@unedddatacymru.gov.uk

Postio gan
y Golygydd / the Editor
30/11/2015
Categorïau: Cyhoeddiad