• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Ebrill

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2019)

Mae ffigyrau diweddaraf (Mawrth 2019) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Statws cyflogaeth (rhyddhad Ebrill 2019)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ionawr 2018 – Rhagfyr 2018) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Gorffennaf 2019.

Prisiau tai cyfartalog (Chewfror 2019)

Mae’r data ar gyfer Chewfror 2019 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Setiau data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - cymwysterau pobl oedran gweithio

Mae setiau data 2018 ar gyfer cymwysterau pobl oedran gweithio ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. 

Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

Data rhaglen mesur plant AY 2017-18

Mae’r data o’r rhaglen mesur plant wedi’u diweddaru ar gyfer BAc 2017-18 yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r data yn cynnwys canfyddiadau o fesuriadau plant blwyddyn dderbyn pedair i bum mlwydd oed yn ystod y flwyddyn academaidd. 

 • % y bechgyn 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 
 • % y merched 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 
 • % y plant 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 

Dengys y data fod 26.4% o blant yn Nghymru yn ordrwm neu’n ordew yn 2017-18, o’u cymharu ag 27.1% yn 2016-17.

Arolwg Cenedlaethol Cymru – dangosyddion wedi eu diweddaru

Mae’r dangosyddion canlynol o Arolwg Cenedlaethol Cymru wedi cael eu diweddaru yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

Iechyd Cyffredinol 

 • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt unrhyw salwch hirdymor;
 • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn wael neu’n wael iawn; 
 • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn weddol; 
 • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn dda neu’n dda iawn; 
 • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd “yn gyfyngus iawn”; a 
 • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd “yn gyfyngus o gwbl”. 


Afiechyd 

 • % yr oedolion 16+ oed a nododd anhwylderau’r galon a chylchrediad y gwaed; 
 • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt anhwylder(au) meddwl; a 
 • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt anhwylder anadlu.

Set data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - hunaniaeth genedlaethol

Mae’r set data 2018 hunaniaeth genedlaethol nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Flynyddol. 

Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

Data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - ethnigrwydd

Mae setiau data 2018 ar gyfer ethnigrwydd ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. 

Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

Setiau data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - Sgiliau iaith Gymraeg

Mae’r data 2018 ar gyfer sgiliau iaith Gymraeg ar gael bellach yn sgîl diweddaru’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn ddiweddar. 

Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
30/04/2019
Categorïau: Diweddariadau data