• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Ebrill

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Ydych chi’n gwybod faint o bobl sy’n byw yn eich awdurdod chi?

Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2019 ar 6 Mai 2020.

Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol.

Rydym ni wedi eu cynnwys yma fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio.

Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen ddata am fandiau oedran gwahanol.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2020)

Mae ffigyrau diweddaraf (Mawrth 2020) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Statws cyflogaeth (rhyddhad Ebrill 2020)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ionawr 2019 – Rhagfyr 2019) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Gorffennaf 2020.

Setiau data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2019) - cymwysterau pobl oedran gweithio

Mae setiau data 2019 ar gyfer cymwysterau pobl oedran gweithio ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.

Prisiau tai cyfartalog (Chewfror 2020)

Mae’r data ar gyfer Chewfror 2020 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Beichiogiadau (2018)

Mae’r data ar gyfer 2018 am feichiogiadau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Setiau data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2019) - sgiliau iaith Gymraeg

Mae’r data 2019 ar gyfer sgiliau iaith Gymraeg ar gael bellach yn sgîl diweddaru’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn ddiweddar.

Set data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2019) - hunaniaeth genedlaethol

Mae’r set data 2019 hunaniaeth genedlaethol nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Flynyddol.

Data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2019) - ethnigrwydd

Mae setiau data 2019 ar gyfer ethnigrwydd ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
30/04/2020
Categorïau: Diweddariadau data