• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Awst

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Disgyblion ag ysgolion (BAc 2017-18)

Mae’r data ar gyfer BAc 2017-18 am disgyblion ag ysgolion ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Arolwg Cenedlaethol Cymru (2017-18)

Mae’r data diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer y canran o bobl dros 75 oed sy’n defnyddio’r we at ddefnydd personol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Data digwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg (2017-18)

Mae’r data ar gyfer 2017-18 am ddigwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg nawr ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Gorffennaf 2018)

Mae ffigyrau diweddaraf (Gorffennaf 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Prisiau tai cyfartalog (Mehefin 2018)

Mae’r data ar gyfer Mehefin 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Digartrefedd (2017-18)

Mae data 2017-18 am ddigartrefedd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Roedd Deddf Tai (Cymru) 2014 yn cynnwys newidiadau i ddeddfwriaeth digartrefedd statudol a gyflwynwyd ar 27 Ebrill 2015.
Bellach mae InfoBaseCymru yn cynnwys tair blynedd o ddata sy’n seiliedig ar y ddeddfwriaeth /diffiniadau digartrefedd presennol.

Rydym wedi tynnu dangosyddion a oedd yn ymwneud â’r ddeddfwriaeth /diffiniadau digartrefedd statudol blaenorol (cyn 2015-16) gan nad ydynt yn gymaradwy â’r set ddata bresennol.

Beichiogiadau (2016)

Mae’r data ar gyfer 2016 am feichiogiadau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) 2017-18 – dyddiad ar gael

Mae’r data 2017-18 data PAMs nawr ar gael.

Bydd data gwastraff ar gael yn Hydref.

Dylai ymholiadau am y data gael eu hanfon at PIEnquiries.

Data imiwneiddiadau ffliw (BAr 2017-18)

Mae’r data am ddefnydd imiwneiddiadau ffliw ar gyfer BAr 2017-18 ar gael nawr yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/08/2018
Categorïau: Diweddariadau data