• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Awst

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Data troseddau a gofnodir gan yr Heddlu (2018-19)

Mae data troseddau a gofnodir gan yr Heddlu ar gyfer 2018-19 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Gartref.

Data cyfaint traffig (2018)

Mae’r data ar gyfer 2018 am gyfaint traffig ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Gorffennaf 2019)

Mae ffigyrau diweddaraf (Gorffennaf 2019) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Prisiau tai cyfartalog (Mehefin 2019)

Mae’r data ar gyfer Mehefin 2019 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Arolwg Cenedlaethol Cymru – dangosyddion wedi eu diweddaru

Mae’r setiau data canlynol o Arolwg Cenedlaethol Cymru wedi cael eu diweddaru yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

Postio gan
y Golygydd / the Editor
02/09/2019
Categorïau: Diweddariadau data