• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Rhagfyr

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Prisiau tai cyfartalog (Hydref 2018)

Mae’r data ar gyfer Hydref 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Tachwedd 2018)

Mae ffigyrau diweddaraf (Tachwedd 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Absenoldeb o’r Ysgol: Ysgolion gynradd (BA 2017-18)

Mae’r data ar gyfer 2017-18 am absenoldeb o’r ysgol mewn ysgolion gynradd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Disgwyliad oes (2015-2017)

Mae’r data ar gyfer 2015-2017 am ddisgwyliad oes ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyrhaeddiad disgyblion (BA 2017-18)

Mae’r data ar gyfer 2017-18 am gyrhaeddiad disgyblion ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Derbyniadau ysbytu – diweddariad

Mae’r data am 2017-18 ar derbyniadau ysbytu ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan GIG Cymru. 

Nodwch fod y data am 2012-13 i 2016-17 hefyd wedi’u ddiwygio.

Data tipio-anghyfreithlon (2017-18)

Mae data tipio-anghyfreithlon ar gyfer 2017-18 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Marwolaethau ychwanegol y gaeaf (2017-2018)

Mae’r data ar gyfer 2017-2018 am farwolaethau ychwanegol y gaeaf ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Plant sy'n derbyn gofal (2018)

Mae’r data ar gyfer 2018 am blant sy’n derbyn gofal ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Busnesau gweithredol newydd a busnesau gweithredol yn cau (2017)

Mae’r data ar gyfer 2017 am fusnesau gweithredol newydd a busnesau gweithredol yn cau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/12/2018
Categorïau: Diweddariadau data