• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Rhagfyr

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Defnydd ynni domestig (2021)

Mae’r data ar gyfer 2021 am ddefnydd ynni domestig ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS).

Nodwch fod y data am 2015 i 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

Ydych chi’n gwybod faint o bobl sy’n byw yn eich awdurdod chi?

Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2021 ar 21 Rhagfyr 2022.

Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yma fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio.

Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen ddata am fandiau oedran gwahanol.

Prisiau tai cyfartalog (Hydref 2022)

Mae’r data ar gyfer Hydref 2022 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Tachwedd 2022)

Mae ffigyrau diweddaraf (Tachwedd 2022) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyfrifiad 2021 – y datganiad diweddaraf

Mae’r data Cyfrifiad 2021 canlynol bellach ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol:

Cyfrifiad 2021 – y datganiad diweddaraf

Mae’r data Cyfrifiad 2021 canlynol bellach ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol:

Enillion cyfartalog (2022)

Mae’r data at gyfer 2022 am enillion cyfartalog nawr ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Sylwch fod y data ar gyfer 2021 wedi cael ei ddiwygio.

Tablau Daearyddiaeth (Tachwedd 2022)

Rydym ni wedi cyhoeddi tabl cyfeirio daeryddiaeth diweddaraf (Tachwedd 2022) i’ch helpu i ddeall pa awdurdod lleol, ward neu fwrdd iechyd lleol mae cod post ynddo.

Mae’r tabl hwn yn cynnwys enwau, disgrifiadau, a chodau adnabod daearyddiaethau ystadegol Cymru, o’r cod post trwodd i’r bwrdd iechyd lleol, a sut maent yn ymwneud â’i gilydd.

Bydd y data yn cael eu diweddaru’n chwarterol yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/12/2022
Categorïau: Diweddariadau data