• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Ionawr

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Rhagfyr 2018)

Mae ffigyrau diweddaraf (Rhagfyr 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Statws cyflogaeth (rhyddhad Ionawr 2019)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Hydref 2017 – Medi 2018) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Ebrill 2019.

Data genedigaethau byw (2017)

Mae’r data ar gyfer 2017 am enedigaethau byw ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Data genedigaethau yn ôl oedran y fam (2017)

Mae’r data ar gyfer 2017 am enedigaethau byw yn ôl oedran y fam ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Prisiau tai cyfartalog (Tachwedd 2018)

Mae’r data ar gyfer Tachwedd 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Defnydd ynni domestig (2017)

Mae’r data ar gyfer 2017 am ddefnydd ynni domestig ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC). 

Nodwch fod y data am 2012 a 2016 hefyd wedi’u ddiwygio.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/01/2019
Categorïau: Diweddariadau data