• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Gorffennaf

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Digartrefedd (2018-19)

Mae data 2018-19 am ddigartrefedd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) 2018-19 – dyddiad ar gael

Mae’r data 2018-19 data PAMs nawr ar gael. 

Dylai ymholiadau am y data gael eu hanfon at PIEnquiries.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mehefin 2019)

Mae ffigyrau diweddaraf (Mehefin 2019) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Prisiau tai cyfartalog (Mai 2019)

Mae’r data ar gyfer Mai 2019 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Statws cyflogaeth – anableddau a hŷn sy'n gweithio (2018)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf o statws cyflogaeth ar gyfer anableddau a phobl hŷn sy'n gweithio am 2018 nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

Statws cyflogaeth (rhyddhad Gorffennaf 2019)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ebrill 2018 – Mawrth 2019) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Hydref 2019.

Allyriadau carbon (2017)

Mae’r data ar gyfer 2017 am allyriadau carbon ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol. 

Nodwch fod y data am 2005 i 2016 hefyd wedi’u ddiwygio.

Data imiwneiddiadau ffliw (BAr 2018-19)

Mae’r data am ddefnydd imiwneiddiadau ffliw ar gyfer BAr 2018-19 ar gael nawr yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.


Anafedigion ffyrdd (2018)

Mae’r data ar gyfer 2018 am anafedigion ffyrdd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Arolwg Cenedlaethol Cymru – dangosyddion wedi eu diweddaru

Mae’r dangosyddion canlynol o Arolwg Cenedlaethol Cymru wedi cael eu diweddaru yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Ffordd o fyw (Arolwg Genedlaethol Cymru)

  • % yr oedolion a nododd lai na dau ymddygiad iachus
  • % yr oedolion a nododd fod yn ysmygwr
  • % yr oedolion a nododd eu bod yn defnyddio e-sigaret
  • % yr oedolion a nododd fod yn weithgar am lai na 30 munud yn yr wythnos
  • % yr oedolion a nododd fod yn weithgar am 150 o funudau yn yr wythnos
  • % yr oedolion a nododd fwyta pum cyfran o ffrwythau a llysiau y diwrnod blaenorol
  • % yr oedolion a nododd fod yn ordrwm neu’n ordew (Mynegai Mas y Corff o 25 neu fwy)
  • % yr oedolion a nododd fod yn ordew (Mynegai Mas y Corff o 30 neu fwy)
  • % yr oedolion a nododd eu bod yn yfed mwy na 14 uned neu fwy o alcohol yr wythnos
  • % y bobl a fwytaodd rhwng 1 a 4 cyfran o ffrwythau a llysiau ddoe.
Postio gan
y Golygydd / the Editor
01/08/2019
Categorïau: Diweddariadau data