• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Gorffennaf

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Data genedigaethau byw (2019)

Mae’r data ar gyfer 2019 am enedigaethau byw ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyrchfannau gadawyr ysgol (2019)

Mae data 2019 am cyrchfannau gadawyr ysgol (NEETs (y gwyddir nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg llawn amser na hyfforddiant yn y gwaith ar gyfer pobl ifainc) ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Gyrfa Cymru.

Data cyfraddau marwolaeth (2019)

Mae data cyfraddau marwolaeth 2019 ar gael bellach yn dilyn rhyddhad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Statws cyflogaeth – anableddau a hŷn sy'n gweithio (2019)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf o statws cyflogaeth ar gyfer anableddau a phobl hŷn sy'n gweithio am 2019 nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Anafedigion ffyrdd (2019)

Mae’r data ar gyfer 2019 am anafedigion ffyrdd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Nodwch fod y data am 2018 hefyd wedi’u ddiwygio.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mehefin 2020)

Mae ffigyrau diweddaraf (Mehefin 2020) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Statws cyflogaeth (rhyddhad Gorffennaf 2020)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ebrill 2019 – Mawrth 2020) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Hydref 2020.

Data troseddau a gofnodir gan yr Heddlu (2019-20)

Mae data troseddau a gofnodir gan yr Heddlu ar gyfer 2019-20 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Gartref.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/07/2020
Categorïau: Diweddariadau data