• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Mehefin

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Allyriadau carbon (2018)

Mae’r data ar gyfer 2018 am allyriadau carbon ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

Nodwch fod y data am 2005 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mai 2020)

Mae ffigyrau diweddaraf (Mai 2020) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Cyrhaeddiad disgyblion – CA4 (BA 2018-19)

Mae’r data canlynol am gyrhaeddiad disgyblion CA4 wedi cael ei ddiweddaru ar gyfer 2018-19 yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru:

Cyrhaeddiad disgyblion (BA 2018-19)

Mae’r data canlynol am gyrhaeddiad disgyblion wedi cael ei ddiweddaru ar gyfer 2018-19 yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru:

  • % y disgyblion 17 oed yn symud ymlaen at gyfaint sy'n gyfwerth â 2 lefel A a wnaeth lwyddo â throthwy Lefel 3.
Postio gan
y Golygydd / the Editor
30/06/2020
Categorïau: Diweddariadau data