• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Mawrth

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Prisiau tai cyfartalog (Ionawr 2018)

Mae’r data ar gyfer Ionawr 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Chwefror 2018)

Mae ffigyrau diweddaraf (Chwefror 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Amcangyfrifon poblogaeth - diwygiadau

Ar 22 Mawrth 2018 bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyhoeddi diwygiadau i: 

  • Amcangyfrifon canol blwyddyn (lefel awdurdod lleol); ac 
  • Amcangyfrifon Poblogaeth Ardal Fach (lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is). 


Bydd y diwygiadau yn cynnwys amcangyfrifon o 2012 i 2016 a bydd yn defnyddio'r fethodoleg ddiwygiedig i wella'r amcangyfrifon. Am wybodaeth bellach gweler methodoleg ddiweddaraf ONS (Saesneg yn unig). 

Byddwn yn diweddaru’r data cyn gynted ag sy’n bosib. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Ymholidau.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/03/2018
Categorïau: Diweddariadau data