• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Hydref

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Medi 2019)

Mae ffigyrau diweddaraf (Medi 2019) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Statws cyflogaeth (rhyddhad Hydref 2019)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Gorffennaf 2018 – Mehefin 2019) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Ionawr 2020.

Prisiau tai cyfartalog (Awst 2019)

Mae’r data ar gyfer Awst 2019 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Gwariant refeniw gros (BAr 2018-19)

Mae’r data ar gyfer 2018-19 am wariant refeniw gros ar gyfer awdurdodau lleol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Ailgylchu gwastraff (2018-19)

Mae data 2018-19 am wastraff sy’n cael ei ailgylchu ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Busnesau yn ôl diwydiant (2019)

Mae’r data at gyfer 2019 am fusnesau yn ôl diwydiant ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Busnesau yn ôl maint (2019)

Mae’r data at gyfer 2019 am fusnesau yn ôl maint ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/10/2019
Categorïau: Diweddariadau data