• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Hydref

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Prisiau tai cyfartalog (Awst 2022)

Mae’r data ar gyfer Awst 2022 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Gwariant refeniw gros (BAr 2021-22)

Mae’r data ar gyfer 2021-22 am wariant refeniw gros ar gyfer awdurdodau lleol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Medi 2022)

Mae ffigyrau diweddaraf (Medi 2022) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Statws cyflogaeth (rhyddhad Hydref 2022)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Gorffennaf 2021 – Mehefin 2022) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Ionawr 2023.

Incwm gwario gros aelwydydd (2020)

Mae’r data ar gyfer 2020 ar gyfer incwm gwario gros i aelwydydd bellach ar gael yn dilyn datganiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Nodwch fod y data ar gyfer 2004 i 2019 hefyd wedi'i ddiwygio.

Busnesau yn ôl diwydiant (2022)

Mae’r data at gyfer 2022 am fusnesau yn ôl diwydiant ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Busnesau yn ôl maint (2022)

Mae’r data at gyfer 2022 am fusnesau yn ôl maint ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Data genedigaethau yn ôl oedran y fam (2021)

Mae’r data ar gyfer 2021 am enedigaethau byw yn ôl oedran y fam ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Camdefnyddio sylweddau – diweddariad

Mae’r data am 2020-21 ar gamddefnyddio sylweddau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan GIG Cymru.

Nodwch fod y data am 2016-17 i 2019-20 hefyd wedi’u ddiwygio.

Data digwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg (2021-22)

Mae’r data ar gyfer 2021-22 am ddigwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg nawr ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
31/10/2022
Categorïau: Diweddariadau data