• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Medi

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Data amcangyfrifon stoc annedd (2017-18 a 2018-19)

Mae’r data ar gyfer 2017-18 a 2018-19 am amcangyfrifon stoc annedd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Nodwch fod y data am 2012-13 i 2016-17 hefyd wedi’u ddiwygio.

Maint dosbarth cyfartalog (BAc 2018-19)

Mae’r data ar gyfer BAc 2018-19 am faint dosbarth cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Disgyblion ag ysgolion (BAc 2018-19)

Mae’r data ar gyfer BAc 2018-19 am disgyblion ag ysgolion ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Mudo (2017-2018)

Mae ffigurau mudo 2017-2018 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Prisiau tai cyfartalog (Gorffennaf 2019)

Mae’r data ar gyfer Gorffennaf 2019 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Anheddau yn ôl band treth gyngor (2019)

Mae’r data ar gyfer 2019 am anheddau yn ôl band treth gyngor ar gael yn dilyn diweddariad yr Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Data cyfraddau marwolaeth (2018)

Mae data cyfraddau marwolaeth 2018 ar gael bellach yn dilyn rhyddhad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Arolwg Cenedlaethol Cymru (2018-19)

Mae’r data diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer y canran o bobl dros 75 oed sy’n defnyddio’r we at ddefnydd personol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Awst 2019)

Mae ffigyrau diweddaraf (Awst 2019) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Data digwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg (2018-19)

Mae’r data ar gyfer 2018-19 am ddigwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg nawr ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Absenoldeb o’r ysgol - Ysgolion Uwchradd (BAc 2018-19)

Mae’r data ar gyfer 2018-19 am absenoldeb o’r ysgol mewn ysgolion uwchradd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Data genedigaethau byw (2018)

Mae’r data ar gyfer 2018 am enedigaethau byw ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Data genedigaethau yn ôl oedran y fam (2018)

Mae’r data ar gyfer 2018 am enedigaethau byw yn ôl oedran y fam ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwlado

Postio gan
y Golygydd / the Editor
30/09/2019
Categorïau: Diweddariadau data