• This website is available in English

Proffiliau Gwasanaethau Cymdeithasol awdurdodau lleol

Disgwylir i Gyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol gynhyrchu adroddiadau blynyddol fel rhan o’u cyfrifoldebau o dan Fframwaith Adrodd Blynyddol Cynghorau.

I’w cefnogi yn y broses hon comisiynodd yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC) yr Uned Ddata i gynhyrchu proffiliau awdurdodau lleol sy’n canolbwyntio ar agweddau allweddol ar weithgarwch gwasanaethau cymdeithasol. Mae’r proffiliau yn cynnig data cyfredol, gwybodaeth am dueddiadau a chymariaethau defnyddiol a all gael eu defnyddio i lywio eu hadroddiad, neu hyd yn oed fod yn rhan ohono.

I ategu adroddiadau’r Cyfarwyddwyr, byddai’n rhaid i awdurdodau goladu a chyflwyno tystiolaeth feintiol o’u perfformiad yn ystod y flwyddyn. Drwy wneud hyn yn ganolog o ffynonellau presennol, gallwn ni leihau’r baich ar awdurdodau lleol, gan eu galluogi i ganolbwyntio ar unrhyw ddata lleol perthnasol y mae angen iddynt ei gynnwys o bosibl.

Mae’r proffiliau yn rhoi darlun cyson, safonol o Wasanaethau Cymdeithasol ar gyfer pob awdurdod yng Nghymru, gan roi i reoleiddwyr set gyson a chymaradwy o ddata i lywio eu gwaith hwy.

I edrych ar adroddiad, dewiswch awdurdod lleol o’r blwch isod. Sylwch y gall yr adroddiad gymryd ychydig o amser i agor. Sylwch mai yn Saesneg y mae’r adroddiadau.

Pan fyddwch chi yn y proffil defnyddiwch y saethau ar frig y sgrin i sgrolio rhwng y tudalennau, yn ogystal â’r bar sgrolio ar ochr dde eich sgrin (yn dibynnu ar osodiadau eich porwr).

Er y bydd fformatau eraill ar gael o bosibl, mae’r proffil wedi ei ddylunio i gael ei weld fel PDF.. I argraffu/arbed copi lleol, dewiswch PDF o’r ddewislen ‘Select a format’. Yna cliciwch ar ‘Export’.

Y cyswllt - am ragor o wybodaeth

Richard.Palmer@unedddatacymru.gov.uk