• This website is available in English

Problemau sbam gyda hen e-bost @dataunitwales.gov.uk

IBC Logo

Mae wedi dod i’n sylw yma yn Data Cymru (Uned Ddata ~ Cymru gynt) bod ein hen gyfeiriadau e-bost (@dataunitwales.gov.uk) yn cael eu defnyddio i anfon sbam/post a allai fod yn faleisus.

Byddwch yn wyliadwrus o bost sy’n cael ei anfon oddi wrth aelod.staff @dataunitwales.gov.uk – bellach byddai post yn dod oddi wrth staff.member@data.cymru.

Fel arfer mae’r negeseuon e-bost hyn yn cynnwys camgymeriadau sillafu – nid yw ein llofnod Data Cymru ynddynt – a byddent  obosib yn cynnwys ffeiliau zip/pdf. Byddwch yn wyliadwrus gyda negeseuon e-bost sy’n honni dod oddi wrth ein hen gyfeiriad e-bost @dataunitwales.gov.uk, a byddwch yn dawel eich meddwl hefyd nad ydym wedi cael ein cyfaddawdu.

Cysylltwch â ni oes oes gennych chi unrhyw amheuon.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
14/09/2018