• This website is available in English

Deall plant sy’n byw mewn tlodi

Save the children report

Rydym wedi bod yn gweithio gydag Achub y Plant ar ymchwil i ddeall faint o blant yng Nghymru sy’n byw mewn tlodi ac sydd heb fynediad i Ddechrau’n Deg.

Mae eu hadroddiad “Darnaru Bach. Darlun Mawr”, yn cyflwyno ffigyrau o’n dadansoddiad o ddata incwm isel MALlC i amlygu lle efallai bydd plant yn cael mantais o allu hygyrchu darpariaeth Dechrau’n Deg.

Roedd ein gwaith yn cynnwys dwyn ynghyd ddata perthnasol a'i chyflwyno drwy ddadansoddi, mapio rhyngweithiol ac adrodd. Rydym yn cynnig amrediad o wasanaethau i’n cwsmeriaid, os credwch y gallem ni eich cefnogi, neu os ydych ond am drafod sut y gallwn eich helpu chi â’ch gwaith, cysylltwch â ni.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Jenny Murphy.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
22/01/2018