• This website is available in English

Awdurdodau Cymaradwy

Am Awdurdodau Cymaradwy

Mae cymharu un awdurdod yn erbyn un arall yn bwysig i’n helpu i ddeall darpariaeth gwasanaethau a datblygu polisi. Mae penderfynu pa awdurdodau dylech gymharu â nhw yn fwy anodd.

Mae'r offeryn Awdurdodau Cymaradwy yn caniatáu i chi ddatrys pa awdurdodau yng Nghymru dylech fod yn eu defnyddio at ddibenion cymharu drwy adael i chi ddewis un neu fwy o newidynnau. Cynhyrchir rhestr o’r awdurdodau mwyaf cymaradwy yn ystadegol yng Nghymru i’ch helpu i ddeall yr awdurdodau tebycaf i’w dewis at ddibenion cymharu.

Cliciwch isod i redeg naill ai'r model llawn neu'r model Cyfrifiad 2011.

Mwy o wybodaeth