• This website is available in English

Data nofio am ddim (Hydref 2017 - Tachwedd 2017) ar gael bellach

Free Swimming1 Logo

Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 8%* yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

*Yn eithrio data ar gyfer un awdurdod lleol.

Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
19/02/2018