• This website is available in English

 diddordeb mewn gweithio i ni?

Vacancy image

Sefydlwyd Data Cymru yn 2001 fel cwmni ym mherchnogaeth lawn llywodraeth leol i weithio gydag ac ar ran llywodraeth leol yng Nghymru ar faterion data ac ystadegau. Rydym yn gyfrifol am gasglu, coladu, dadansoddi a lledaenu ystod eang o ddata i gefnogi llywodraeth leol. Cynigiwn gyngor, hyfforddiant ac arweiniad ar ystod o bynciau sy’n ymwneud â defnydd data.

Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r sefydliad ymhellach fel y pennwyd yn ein Cynllun Strategol a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae’r swyddi hyn yn rhan allweddol o’n cynllun.

Rydym yn chwilio am dîm o bobl fedrus yn ystadegol i gyflawni elfen ystadegol ein rhaglen waith ac i ddatblygu’n cymorth i awdurdodau lleol ymhellach yn y maes hwn. Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu llenwi pedair swydd:

Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil - Gradd 6 (£46,080 - £54,914) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
Uwch Ystadegydd - Gradd 5 (£37,451 - £45,558) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
Ystadegydd - Gradd 4 (£28,299 - £34,788) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
Ystadegydd dan hyfforddiant – Gradd 3 (£21,660 - £26,999) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)

Lawrlwytho y fframwaith cymwyseddau.

Gall pob un o’r swyddi olygu teithio o fewn Cymru a’r Deyrnas Unedig gyfan.

Er nad yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn, bydd yn cael ei ystyried yn fantais sylweddol.

Am ragor o wybodaeth, neu i drafod y cyfle hwn, cysylltwch â Andrew Stephens, Cyfarwyddwr Gweithredol ar 029 2090 9500 neu e-bostiwch andrew.stephens@data.cymru.

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch gopi o’ch CV gyda llythyr sy’n esbonio’n fanwl sut rydych yn bodloni gofynion y swydd at Richard, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (richard.palmer@data.cymru) i gyrraedd erbyn canol dydd ar 4 Tachwedd 2019.

Cynhelir cyfweliadau yn ein Swyddfa yng Nghaerdydd ar y dyddiadau canlynol:

11 Tachwedd - Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil
21 Tachwedd – Uwch Ystadegydd
22 Tachwedd – Ystadegydd a Ystadegydd dan Hyfforddiant

Sylwch: Mae’n bosibl y bydd gofyn i ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer fod yn bresennol am y diwrnod cyfan.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
07/10/2019