• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Ebrill

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2021) - ethnigrwydd

Mae setiau data 2021 ar gyfer ethnigrwydd ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.

Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

Set data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2021) - hunaniaeth genedlaethol

Mae’r set data 2021 hunaniaeth genedlaethol nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Flynyddol.

Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

Beichiogiadau (2020)

Mae’r data ar gyfer 2020 am feichiogiadau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Setiau data Blynyddol yr Arolwg Poblogaeth (2021) - cymwysterau NVQ pobl o oedran gweithio

Mae setiau data 2021 ar gyfer cymwysterau NVQ pobl oedran gweithio ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2022)

Mae ffigyrau diweddaraf (Mawrth 2022) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Statws cyflogaeth (rhyddhad Ebrill 2022)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ionawr 2021 – Rhagfyr 2021) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Gorffennaf 2022.

Prisiau tai cyfartalog (Chwefror 2022)

Mae’r data ar gyfer Chwefror 2022 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Setiau data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2021)

Mae’r data 2021 ar gyfer sgiliau iaith Gymraeg ar gael bellach yn sgîl diweddaru’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn ddiweddar.

Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
30/04/2022
Categorïau: Diweddariadau data