• This website is available in English

Posts From Rhagfyr, 2018

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Prisiau tai cyfartalog (Hydref 2018)

  Mae’r data ar gyfer Hydref 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Tachwedd 2018)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Tachwedd 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Absenoldeb o’r Ysgol: Ysgolion gynradd (BA 2017-18)

  Mae’r data ar gyfer 2017-18 am absenoldeb o’r ysgol mewn ysgolion gynradd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Disgwyliad oes (2015-2017)

  Mae’r data ar gyfer 2015-2017 am ddisgwyliad oes ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Cyrhaeddiad disgyblion (BA 2017-18)

  Mae’r data ar gyfer 2017-18 am gyrhaeddiad disgyblion ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Derbyniadau ysbytu – diweddariad

  Mae’r data am 2017-18 ar derbyniadau ysbytu ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan GIG Cymru. 

  Nodwch fod y data am 2012-13 i 2016-17 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Data tipio-anghyfreithlon (2017-18)

  Mae data tipio-anghyfreithlon ar gyfer 2017-18 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Marwolaethau ychwanegol y gaeaf (2017-2018)

  Mae’r data ar gyfer 2017-2018 am farwolaethau ychwanegol y gaeaf ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Plant sy'n derbyn gofal (2018)

  Mae’r data ar gyfer 2018 am blant sy’n derbyn gofal ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Busnesau gweithredol newydd a busnesau gweithredol yn cau (2017)

  Mae’r data ar gyfer 2017 am fusnesau gweithredol newydd a busnesau gweithredol yn cau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos lleihad o 10% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.  Categorïau: Diweddariadau data