• This website is available in English

Ein hadroddiadau

Rydym ni’n chwarae rôl ganolog mewn sicrhau bod data a dadansoddiadau’n cael eu rhannu â’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau. Rydym wedi cynhyrchu adroddiadau i awdurdodau lleol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru, partneriaid rhanbarthol, a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Rydym ni’n gweithio ar amrediad mawr iawn o bynciau gan gynnwys, ofal cymdeithasol, trafnidiaeth, gwastraff a'r bontio i economi werdd.

Cymerwch gip ar rywfaint o’n gwaith ni!

Cysylltu â ni

Sam Sullivan

Sam yw ein Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl waith lledaenu, arolygu a dadansoddi data. Yn ogystal, mae Sam yn rhan o’n huwch dîm rheoli.

029 2090 9581

Sam.Sullivan@data.cymru