• This website is available in English

Posts From Mawrth, 2018

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Prisiau tai cyfartalog (Ionawr 2018)

  Mae’r data ar gyfer Ionawr 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Chwefror 2018)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Chwefror 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Amcangyfrifon poblogaeth - diwygiadau

  Ar 22 Mawrth 2018 bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyhoeddi diwygiadau i: 

  • Amcangyfrifon canol blwyddyn (lefel awdurdod lleol); ac 
  • Amcangyfrifon Poblogaeth Ardal Fach (lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is). 


  Bydd y diwygiadau yn cynnwys amcangyfrifon o 2012 i 2016 a bydd yn defnyddio'r fethodoleg ddiwygiedig i wella'r amcangyfrifon. Am wybodaeth bellach gweler methodoleg ddiweddaraf ONS (Saesneg yn unig). 

  Byddwn yn diweddaru’r data cyn gynted ag sy’n bosib. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Ymholidau.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Strategy image

  Gyda brand newydd dynamig mae ein cynllun strategol yn disgrifio dyfodol newydd cyffrous a fydd yn gweld Data Cymru ar flaen y gad mewn perthynas â data yng Nghymru!

  Gallwch chi ddarllen ein cynllun yma.

  Os hoffech chi siarad â ni am gyfleoedd i gydweithredu yn y daith gyffrous hon, mae pob croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bostio ymholiadau@data.cymru neu ffonio 029 2090 9500.

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Vacancy image

  Rydym yn falch o fod wedi cefnogi Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn datblygu eu Porth ar-lein newydd. Mae’r lansiad yn nodi cam cyntaf pwysig yn dwyn tystiolaeth ynghyd am y trydydd sector yng Nghymru mewn un adnodd deinamig sengl. Lansiwyd y Porth yn nigwyddiad gofod3 y WCVA ar 8 Mawrth. Mae’r Porth Data, sy’n unigryw i Gymru, yn rhoi’r trydydd sector o dan chwyddwydr, gan ddatgelu ymdrechion arwrol elusennau, mentrau cymdeithasol a chyrff eraill sy’n darparu manteision sylweddol, yn aml i’r rhai mwyaf bregus. Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda’r WCVA i ddatblygu’r Porth ymhellach.

  Er mwyn cael mynediad i’r Porth ymwelwch â gwefan y WCVA os gwelwch yn dda.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor