• This website is available in English

Posts From Mehefin, 2019

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Ydych chi’n gwybod faint o bobl sy’n byw yn eich awdurdod chi?

  Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2018 ar 26 Mehefin 2019. 

  Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yma fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio. 

  Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen ddata am fandiau oedran gwahanol.

  Prisiau tai cyfartalog (Ebrill 2019)

  Mae’r data ar gyfer Ebrill 2019 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Data imiwneiddiadau plant (BAr 2018-19)

  Mae’r data am ddefnydd imiwneiddiadau plant ar gyfer BAr 2018-19 ar gael nawr yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

  O 2018-19 ymlaen, mae’r brechlyn 5 mewn 1 wedi cael ei ddisodli gan y brechlyn 6 mewn 1 (sydd erbyn hyn yn cynnwys amddiffyniad yn erbyn Hepatitis B).

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mai 2019)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Mai 2019) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data adeiladau o’r newydd (2018-19)

  Mae data adeiladau o’r newydd 2018-19 ar gael bellach yn dilyn rhyddhad gan Lywodraeth Cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Population

  Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2018 ar 26 Mehefin 2019.

  Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yn InfoBaseCymru fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio. Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen data am fandiau oedran gwahanol.

  Am fwy wybodaeth am ddata poblogaeth cysylltwch â Rhys Fidler.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 12% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor