• This website is available in English

Posts From Gorffennaf, 2022

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mehefin 2022)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Mehefin 2022) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data imiwneiddiadau plant (BAr 2021-22)

  Mae’r data am ddefnydd imiwneiddiadau plant ar gyfer BAr 2021-22 ar gael nawr yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  Statws cyflogaeth – anableddau (2021)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf o statws cyflogaeth ar gyfer anableddau am 2021 nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

  Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Prisiau tai cyfartalog (Mai 2022)

  Mae’r data ar gyfer Mai 2022 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Data troseddau a gofnodir gan yr Heddlu (2021-22)

  Mae data troseddau a gofnodir gan yr Heddlu ar gyfer 2021-22 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Gartref.

  Gwerth Ychwanegol Crynswth (2020)

  Mae’r data ar gyfer 2020 am Werth Ychwanegol Crynswth fesul awr a weithiwyd ar gael bellach yn dilyn datganiad gan Lywodraeth Cymru.

  Data adeiladau o’r newydd (2021-22)

  Mae data adeiladau o’r newydd 2021-22 ar gael bellach yn dilyn rhyddhad gan Lywodraeth Cymru.

  Data cyfraddau marwolaeth (2021)

  Mae data cyfraddau marwolaeth 2021 ar gael bellach yn dilyn rhyddhad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Ar gyfer 2021, daw'r data amcangyfrifon poblogaeth o Gyfrifiad 2021.

  Anafedigion ffyrdd (2021)

  Mae’r data ar gyfer 2021 am anafedigion ffyrdd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Allyriadau carbon (2020)

  Mae’r data ar gyfer 2020 am allyriadau carbon ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

  Nodwch fod y data am 2005 i 2019 hefyd wedi’u ddiwygio.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data