• This website is available in English

Newyddion

 • MyLocalCouncil Logo

  Ffordd rwydd o weld sut mae FyNghyngorLleol yn perfformio

  Diweddarwyd gwefan FyNghyngorLleol sy’n bwriadu eich helpu i ddeall sut mae’ch cyngor lleol yn perfformio gyda’r data diweddaraf am berfformiad awdurdodau lleol ar gyfer 2014-15.

  Mae’r wefan yn gadael i chi weld sut mae’ch awdurdod yn cymharu ag eraill ledled Cymru, sut mae’n cymharu â chyfartaledd Cymru, a sut mae ei berfformiad wedi amrywio dros y blynyddoedd diwethaf.

  I gyd-fynd â chyhoeddi data perfformiad 2014-15, mae rhai cyfleusterau newydd wedi cael eu hychwanegu at y safle. Erbyn hyn gallwch chi:

  • Weld adroddiad ‘Perfformiad cenedlaethol’ sy’n rhoi crynodeb o berfformiad Cymru ar draws y dangosyddion cenedlaethol a sut mae’n cymharu â blynyddoedd blaenorol.
  • Gweld gwybodaeth am boblogaeth eich cyngor i helpu i roi perfformiad eich cyngor lleol yn ei gyd-destun.
  • Gweld adroddiad ‘Perfformiad cryno’ sy’n dangos sut mae perfformiad eich cyngor chi’n cymharu â blynyddoedd blaenorol a sut mae’n cymharu â pherfformiad cynghorau eraill. Mae’n dangos hefyd sut mae pobl sy’n byw yn eich ardal chi yn teimlo am y cyngor.
  • Gweld adroddiadau eraill mewn perthynas â pherfformiad y cyngor a ddewiswch, gan gynnwys y rhai a gynhyrchir gan y cyngor a’r rhai a gynhyrchir gan ei reoleiddwyr.
  • Chysylltu’n syml â’r tîm perfformiad o fewn y cyngor a ddewiswch drwy glicio botwm.

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2014 ar 25 Mehefin 2015.

  Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yn InfoBaseCymru fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio. Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen ddata am fandiau oedran gwahanol.

  Rydym hefyd wedi cynhyrchu ffeithlun i roi rhai o’r uchafbwyntiau i chi.

  Am fwy wybodaeth am ddata poblogaeth cysylltwch â Jenny Murphy.

   

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor