• This website is available in English

Data nofio am ddim (Hyd - Tach 2015) ar gael bellach

Free Swimming1 Logo

Nofiodd llai o bobl am ddim rhwng Hydref a Thachwedd 2015!

Mae’r data nofio am ddim diweddaraf am y cyfnod Hydref - Tachwedd 2015 ar gael bellach. At ei gilydd, mae’r data yn dangos lleihad o 12% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
22/02/2016