• This website is available in English
Adrian Smith

Adrian Smith

Mae gan Adrian gyfrifoldeb gweithredol dros ein systemau data mewnol. Mae Adrian hefyd yn arwain nifer o ffrydiau gwaith casglu data.

 

Cyswllt

 

029 2090 9524

Adrian.Smith@data.cymru

Ana Harries
Cymraeg icon

Ana Harries

Mae Ana yn darparu cymorth meincnodi a rheoli perfformiad i amrediad o feysydd gwasanaeth, gan weithio gyda rhwydweithiau swyddogion awdurdodau lleol i gefnogi casglu, dadansoddi a defnyddio data yn effeithiol.

Cyswllt

 

029 2090 9568

Ana.Harries@data.cymru

Andrew Stephens

Andrew Stephens

Teitl swydd: Cyfarwyddwr Gweithredol

Yn ogystal â bod yn gyfrifol am reolaeth yr Uned Ddata o ddydd i ddydd, mae Andrew yn cynrychioli Llywodraeth Leol Cymru ar nifer o weithgorau a grwpiau strategol cenedlaethol perthnasol.

Cyswllt

 

029 2090 9500

Andrew.Stephens@data.cymru

Chris Beck

Chris Beck

Mae Chris yn darparu cymorth technegol o ddydd i ddydd am ein systemau data a gwybodaeth a gwefannau. Mae hefyd yn darparu mewnbwn dylunio graffig ar draws ein portffolio gwaith.
 

Cyswllt

 

029 2090 9503

Chris.Beck@data.cymru

Claire Rolph

Claire Rolph

Mae Claire yn cefnogi amrediad o ffrydiau gwaith casglu data ac yn sicrhau bod ein systemau data mewnol yn cael eu cynnal yn briodol.

 

 

Cyswllt

 

029 2090 9529

Claire.Rolph@data.cymru

Swydd wag

Duncan Mackenzie

Duncan yw arweinydd ein Partneriaeth, gan gyd-drefnu’n cysylltiadau a chefnogaeth gyda chyrff allanol. Mae’n arwain ar ein gwaith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Mannau Ffyniannus Cymru hefyd. Mae Duncan yn rhan o’n Grŵp Arwain Strategol.

Cyswllt

 

029 2090 9527

Duncan.Mackenzie@data.cymru

Daniel Cummings

Daniel Cummings

Mae Dan yn cefnogi’n gwaith partneriaeth ar draws pob sector. Mae hefyd yn rhoi cymorth i amrediad o ffrydiau gwaith casglu data a systemau data mewnol.

 

Cyswllt

 

029 2090 9526

Daniel.Cummings@data.cymru

Elizabeth Jones

Elizabeth Jones

Liz sy’n edrych ar ôl ein gweithgareddau ariannol beunyddiol.

Cyswllt

029 2090 9541

Elizabeth.Jones@data.cymru

Helen Williams
Cymraeg icon

Helen Williams

Mae Helen yn darparu Cymorth Personol i’n Grŵp Arweinyddiaeth Strategol a chefnogaeth gweinyddol i'r sefydliad.
 

Cyswllt

 

029 2090 9500

Helen.Williams@data.cymru

Ieuan Wade
Cymraeg icon

Ieuan Wade

Mae Ieuan yn cefnogi amrediad o ffrydiau gwaith casglu data ac yn sicrhau bod ein systemau data mewnol yn cael eu cynnal yn briodol.
 

Cyswllt

 

029 2090 9534

Ieuan.Wade@data.cymru

Jack Roberts

Jack Roberts

Mae Jack yn cefnogi amrediad o ffrydiau gwaith casglu data ac yn sicrhau bod ein systemau data mewnol yn cael eu cynnal yn briodol.

Cyswllt

 

029 2090 9571

Jack.Roberts@data.cymru

Jodie Phillips

Jodie Phillips

Jodie sy’n arwain rhai o’n swyddogaethau corfforaethol gan gynnwys Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata. Mae Jodie hefyd yn darparu cymorth ar gyfer porth llesiant ‘Dewis Cymru’.

Cyswllt

 

029 2090 9535

Jodie.Phillips@data.cymru

Keely Jones
Cymraeg icon

Keely Jones

Mae Keely yn cefnogi’n gwaith lledaenu data, arolygon a dadansoddi. Mae Keely hefyd yn cefnogi rhai o’n ffrydiau gwaith casglu data.

Cyswllt

 

029 2090 9507

Keely.Jones@data.cymru

Vacant post

Leanne Teichner

Leanne yw ein hymchwilydd cymdeithasol. Mae’n arbenigo mewn ymchwil ansoddol ac ymgysylltu.

Cyswllt

 

029 2090 9556

Leanne.Teichner@data.cymru

Martin Edwards

Martin Edwards

Martin yw ein harweinydd ariannol, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl waith cynllunio ac adrodd cyllidebau. Mae hefyd yn gyfrifol am reoli agwedd datblygu a thrawsnewid busnes y sefydliad. Mae Martin yn rhan o Grŵp Arwain Strategol Data Cymru.

Cyswllt

 

029 2090 9505

Martin.Edwards@data.cymru

Vacant post

Nicholas Hall

Mae Nicholas yn un o’n datblygwyr gwe. Mae’n cefnogi datblygiad ein hisadeiledd gwe a chymwysiadau menter.
 

Cyswllt

 

029 2090 9592

Nicholas.Hall@data.cymru

Richard Palmer
Cymraeg icon

Richard Palmer

Teitl swydd: Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Ochr yn ochr â’i rôl reoli o ddydd i ddydd, Richard yw’r arweinydd strategol ar gyfer ein swyddogaethau Adnoddau Dynol, TGCh a’r Gymraeg.
 

Cyswllt

 

029 2090 9500

Richard.Palmer@data.cymru

Vacant post

Rob Pascoe

Rob yw ein gwyddonydd data. Mae’n cefnogi ein defnydd arloesol ar ddata ac yn cynnig cyngor ac arweiniad ar fanteisio i’r eithaf ar ddata.

Cyswllt

 

029 2090 9569

Rob.Pascoe@data.cymru

Sam Sullivan

Sam Sullivan

Sam sy’n arwain ein gwaith ystadegau ac ymchwil, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl waith lledaenu, arolygu a dadansoddi data. Yn ogystal, mae Sam yn rhan o’n huwch dîm rheoli.

Cyswllt

 

029 2090 9500

Sam.sullivan@data.cymru

Shaun O'Leary

Shaun O'Leary

Shaun yw ein harweinydd TG, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl systemau data ac isadeiledd TG. Ef hefyd yw’n Uwch Ddatblygwr Gwe ni. Mae Shaun yn rhan o Grŵp Arweinyddiaeth Strategol yr Uned.

Cyswllt

 

029 2090 9504

Shaun.OLeary@data.cymru

Sion Humphreys
Cymraeg icon

Sion Humphreys

Mae Sion yn helpu i weinyddu nifer o ein systemau we gan gynnwys Dewis Cymru a’r Adnodd Cymorth Comisiyna ar gyfer plant (CCSR) drwy ddarparu cymorth i ddefnyddwyr dros y ffon a trwy e-bost fel y maent yn eu defnyddio.

Cyswllt

 

029 2090 9506

Sion.Humphreys@data.cymru

Suzanne Draper

Suzanne Draper

Suzanne yw ein harweinydd perfformiad, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl waith casglu data, rheoli perfformiad a meincnodi. Mae Suzanne yn rhan o Grŵp Arweinyddiaeth Strategol yr Uned.
 

Cyswllt

 

029 2090 9516

Suzanne.Draper@data.cymru

Vacant post

Tom Brame

Mae Tom yn cefnogi’n gwaith partneriaeth ar draws pob sector. Mae hefyd yn rhoi cymorth i nifer o brosiectau ledled ein portffolio o waith allanol, ac yn eu rheoli.
 

Cyswllt

 

029 2090 9570

Tom.Brame@data.cymru

Vitori Cartwright

Vitori Cartwright

Vitori sy’n edrych ar ôl ein gweithgareddau ariannol beunyddiol.

Cyswllt

029 2090 9523

Vitori.Cartwright@data.cymru