• This website is available in English
 
Andrew Stephens

Andrew Stephens

Teitl swydd: Cyfarwyddwr Gweithredol

Yn ogystal â bod yn gyfrifol am reolaeth yr Uned Ddata o ddydd i ddydd, mae Andrew yn cynrychioli Llywodraeth Leol Cymru ar nifer o weithgorau a grwpiau strategol cenedlaethol perthnasol.

Cyswllt

 

029 2090 9500

Andrew.Stephens@unedddatacymru.gov.uk

Richard Palmer
Cymraeg icon

Richard Palmer

Teitl swydd: Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Ochr yn ochr â’i rôl reoli o ddydd i ddydd, Richard yw’r arweinydd strategol ar gyfer ein swyddogaethau Adnoddau Dynol, TGCh a’r Gymraeg.
 

Cyswllt

 

029 2090 9500

Richard.Palmer@unedddatacymru.gov.uk

 
Jenny Murphy

Jenny Murphy

Jenny yw’r uwch ystadegydd sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl waith ledaenu data, arolygon a dadansoddi. Mae Jenny yn rhan o Grŵp Arweinyddiaeth Strategol yr Uned.
 

Cyswllt

 

029 2090 9560

Jenny.Murphy@unedddatacymru.gov.uk

Shaun O'Leary

Shaun O'Leary

Shaun yw ein harweinydd TG, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl systemau data ac isadeiledd TG. Ef hefyd yw’n Uwch Ddatblygwr Gwe ni. Mae Shaun yn rhan o Grŵp Arweinyddiaeth Strategol yr Uned.

Cyswllt

 

029 2090 9504

Shaun.OLeary@unedddatacymru.gov.uk

Suzanne Draper

Suzanne Draper

Suzanne yw ein harweinydd perfformiad, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl waith casglu data, rheoli perfformiad a meincnodi. Mae Suzanne yn rhan o Grŵp Arweinyddiaeth Strategol yr Uned.
 

Cyswllt

 

029 2090 9516

Suzanne.Draper@unedddatacymru.gov.uk

Swydd wag

Uwch Ymgynghorydd - gwag

Bydd y swydd hon yn llenwi uwch rôl bwysig o fewn ein tîm yng Nghaerdydd.                                         

Cyswllt

 

029 2090 9500

Ymholiadau@unedddatacymru.gov.uk

Adrian Smith

Adrian Smith

Mae gan Adrian gyfrifoldeb gweithredol dros ein systemau data mewnol. Mae Adrian hefyd yn arwain nifer o ffrydiau gwaith casglu data.

 

Cyswllt

 

029 2090 9524

Adrian.Smith@unedddatacymru.gov.uk

Amy Evans
Cymraeg icon

Amy Quaeck Evans

Mae Amy yn darparu Cymorth Personol i’n Grŵp Arweinyddiaeth Strategol a chefnogaeth weinyddol i’r Uned.
 

Cyswllt

 

029 2090 9556

Amy.Evans@unedddatacymru.gov.uk

Ana Harries
Cymraeg icon

Ana Harries

Mae Ana yn darparu cymorth meincnodi a rheoli perfformiad i amrediad o feysydd gwasanaeth, gan weithio gyda rhwydweithiau swyddogion awdurdodau lleol i gefnogi casglu, dadansoddi a defnyddio data yn effeithiol.

Cyswllt

 

029 2090 9568

Ana.Harries@unedddatacymru.gov.uk

Bethan Gaffey
Cymraeg icon

Bethan Gaffey

Mae Bethan yn darparu cefnogaeth i borth llesiant ‘Dewis Cymru’ o ddydd i ddydd. Mae’n cefnogi gweinyddiaeth y wefan yn ogystal â helpu defnyddwyr wrth iddyn nhw ychwanegu eu gwybodaeth leol at y porth.

Cyswllt

 

029 2090 9521

Bethan.Gaffey@unedddatacymru.gov.uk

Chris Beck

Chris Beck

Mae Chris yn darparu cymorth technegol o ddydd i ddydd am ein systemau data a gwybodaeth a gwefannau. Mae hefyd yn darparu mewnbwn dylunio graffig ar draws ein portffolio gwaith.
 

Cyswllt

 

029 2090 9503

Chris.Beck@unedddatacymru.gov.uk

Chris Ilkow

Chris Ilkow

Mae Chris yn un o’n datblygwyr gwe. Mae’n cefnogi datblygiad ein hisadeiledd gwe a chymwysiadau menter.
 

Cyswllt

 

029 2090 9508

Christopher.Ilkow@unedddatacymru.gov.uk

Claire Rolph

Claire Rolph

Mae Claire yn cefnogi amrediad o ffrydiau gwaith casglu data ac yn sicrhau bod ein systemau data mewnol yn cael eu cynnal yn briodol.

 

Cyswllt

 

029 2090 9529

Claire.Rolph@unedddatacymru.gov.uk

Daniel Cummings

Daniel Cummings

Mae Daniel yn cefnogi amrediad o ffrydiau gwaith casglu data ac yn sicrhau bod ein systemau data mewnol yn cael eu cynnal yn briodol.

 

Cyswllt

 

029 2090 9526

Daniel.Cummings@unedddatacymru.gov.uk

Elizabeth Jones

Elizabeth Jones

Liz sy’n edrych ar ôl ein gweithgareddau ariannol beunyddiol. 

Cyswllt

 

029 2090 9541

Elizabeth.Jones@unedddatacymru.gov.uk

Emily Davies
Cymraeg icon

Emily Davies

Mae Emily yn cefnogi amrediad o ffrydiau gwaith casglu data ac yn sicrhau bod ein systemau data mewnol yn cael eu cynnal yn briodol.

 

Cyswllt

 

029 2090 9530

Emily.Davies@unedddatacymru.gov.uk

Jodie Phillips

Jodie Phillips

Jodie sy’n arwain rhai o’n swyddogaethau corfforaethol gan gynnwys Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata. Mae Jodie hefyd yn darparu cymorth ar gyfer porth llesiant ‘Dewis Cymru’.

Cyswllt

 

029 2090 9535

Jodie.Phillips@unedddatacymru.gov.uk

Gwyddonydd Data - gwag

Gwyddonydd Data - gwag

Mae’r swydd hon yn rhan o dîm ystadegau ac ymchwil sy’n gweithio ar amrywiaeth o broblemau sy’n gysylltiedig â data.
 

Cyswllt

 

029 2090 9500

Ymholiadau@unedddatacymru.gov.uk

Katy Williams

Katy Williams

Katy sy’n arwain ar sicrwydd ansawdd ar draws ein prosiectau. Mae Katy hefyd yn arwain gwasanaethau iaith ac yn cefnogi lledaenu ein gwaith.

Cyswllt

 

029 2090 9552

Katy.Williams@unedddatacymru.gov.uk

Keely Jones
Cymraeg icon

Keely Jones

Mae Keely yn cefnogi’n gwaith lledaenu data, arolygon a dadansoddi. Mae Keely hefyd yn cefnogi rhai o’n ffrydiau gwaith casglu data.

Cyswllt

 

029 2090 9507

Keely.Jones@unedddatacymru.gov.uk

Martin Edwards

Martin Edwards

Mae Martin yn goruchwylio’n gweithgareddau ariannol beunyddiol ac yn arwain ein gwaith cynllunio cyllidebau ac adrodd.

Cyswllt

 

029 2090 9505

Martin.Edwards@unedddatacymru.gov.uk

Rhys Fidler
Cymraeg icon

Rhys Fidler

Mae gan Rhys gyfrifoldeb gweithredol dros ein systemau data gyda ffocws arbennig ar ddata daearyddol. Mae Rhys hefyd yn arwain ein ffrwd waith ‘Adnodd Cymorth Comisiynu ar gyfer Plant’.

Cyswllt

 

029 2090 9557

Rhys.Fidler@unedddatacymru.gov.uk