• This website is available in English

Ariannu’r trydydd sector 2013-14

Mae’r adroddiad dadansoddi diweddaraf am ariannu’r trydydd sector yng Nghymru ar gael bellach…

Cawsom ein comisiynu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gasglu, dadansoddi a llunio adroddiad am arian lleol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

Nod yr astudiaeth hon oedd cynnig dealltwriaeth fanwl o lefel a chyfansoddiad arian a ddarparwyd gan lywodraeth leol i’r trydydd sector yn ystod 2013-14. Mae’r gwaith hwn yn adeiladu ar ein gwaith blaenorol am ariannu’r trydydd sector, yn fwyaf diweddar yn 2009-10.

I weld adroddiad 2013-14 cliciwch y ddelwedd isod (Saesneg yn unig).

Mae’r data am ariannu’r trydydd sector i’w weld yma.


Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan y Cyngor.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
14/10/2015
Categorïau: Cyhoeddiad