• This website is available in English

Ydych chi’n gwybod faint o bobl sy’n byw yn eich awdurdod chi?

IBC Logo

Ydych chi’n gwybod faint o bobl sy’n byw yn eich awdurdod chi?

Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2015 ar 23 Mehefin 2016.

Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yn InfoBaseCymru fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio.

Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen data am fandiau oedran gwahanol.

Am fwy wybodaeth am ddata poblogaeth cysylltwch â Jenny Murphy.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
27/06/2016
Categorïau: Diweddariadau data