• This website is available in English

Rhai o'n partneriaid...

 
  • Yn ogystal â rhoi cefnogaeth i awdurdodau lleol ledled Cymru, gweithiwn gydag amrediad o gyrff gan gynnwys...

Logo WLGA
SCW
Logo Llywodraeth Cymru
 Logo ADSS Cymru
Logo 4C
Logo Cyfranogaeth Cymru
Logo Chwaraeon Cymru
Logo WCVA
Logo CACI
 

Rhai o'n systemau...

InfoBaseCymru

Mae InfoBaseCymru’n cynnig mynediad rhwydd i amrediad eang o wybodaeth am Gymru.

FyNghyngorLleol

Pecyn sydd wedi ei ddylunio i ddod â data perfformiad i’r cyhoedd yw FyNghyngorLleol.

Awdurdodau Cymaradwy

Mae’r offeryn Awdurdodau Cymaradwy yn nodi cymaryddion sy’n ystadegol debyg.

Amdanom ni

Rydym yn cynnig amrediad o gefnogaeth arbenigol gyda’r nod o’ch helpu chi i ddod o hyd i ddata a’i ddefnyddio’n effeithiol, gan gynnwys:

  • Cymorth i gyrchu, casglu neu goladu data
  • Dadansoddi data
  • Cyflwyno data’n effeithiol
  • Cyngor ar sut orau i ymgymryd ag ymchwil
  • Cymorth i ddarganfod beth mae dinasyddion, defnyddwyr gwasanaeth/ cwsmeriaid yn meddwl
  • Hyfforddi’ch staff mewn pynciau perthnasol fel Ystadegau Sylfaenol, Cyflwyno Data, Dylunio a Dadansoddi Arolygon, Dylunio Holiaduron ac ati
  • Darparu mynediad cost-effeithiol i amrediad o setiau data masnachol.

Os credwch y gallem ni eich cefnogi, neu os ydych ond am drafod unrhyw gefnogaeth rydym ni’n ei chynnig cysylltwch â ni.

Living wage accreditation
Investors in People