• This website is available in English

Dewis Cymru

Am Dewis Cymru

Dywed pobl wrthym nad yw’n hawdd i ddod o hyd i’r wybodaeth gywir, ar yr adeg gywir, ac wedi ei chyflwyno yn y ffordd iawn. Amcan gwefan Dewis Cymru fydd eich cynorthwyo drwy ddarparu gwybodaeth o safon o rwydwaith o sefydliadau gofal cymdeithasol, iechyd a chymdeithasau o’r trydydd sector ar draws Cymru.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am eich lles cyffredinol - efallai eich bod yn ei chael yn anodd byw yn annibynnol gartref neu nad yw’ch llety yn addas i’ch anghenion chi ragor - mae Dewis Cymru yma i’ch helpu chi, eich teulu a’ch gofalwyr i gael mynediad i wybodaeth.

Sylwch: ar hyn o bryd mae Dewis Cymru yn cynnwys gwasanaethau ledled Gogledd Cymru; ond caiff ei estyn i gynnwys Cymru gyfan yn 2016.

Ewch