• This website is available in English

Ydych chi’n gwybod faint o bobl sy’n byw yn eich awdurdod chi?

Population

Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2017 ar 28 Mehefin 2018.

Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yn InfoBaseCymru fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio. Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen data am fandiau oedran gwahanol.

Am fwy wybodaeth am ddata poblogaeth cysylltwch â Jenny Murphy.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
28/06/2018