• This website is available in English

 diddordeb mewn gweithio i ni?

Vacancy imageMae gennym y swydd wag dilynol ar hyn o bryd:

Gradd 5 - Pennaeth Ystadegau a Dulliau Ymchwil - (£37,451 - £45,558) - Parhaol. Mae’n bosibl yr ystyriwn lenwi’r swydd hon drwy secondiad tymor penodedig tan 31 Mawrth 2021.

I wneud cais am y swydd yma , anfonwch gopi o’ch CV ynghyd â llythyr sy’n esbonio’n fanwl sut rydych yn bodloni'r gofynion at Richard Palmer i gyrraedd erbyn canol dydd, 30 Mai 2019 fan bellaf. 

Lawrlwytho y fframwaith cymwyseddau.

Am ragor o wybodaeth, neu i drafod y cyfleoedd yma, cysylltwch â Andrew Stephens,Cyfarwyddwr Gweithredol, ar 029 2090 9500 neu drwy’r e-bost andrew.stephens@data.cymru

Postio gan
y Golygydd / the Editor
16/05/2019