• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Mai

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Prisiau tai cyfartalog (Mai 2024)

Mae’r data ar gyfer Mai 2024 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Data rhaglen mesur plant AY 2022-23

Mae’r data o’r rhaglen mesur plant wedi’u diweddaru ar gyfer BAc 2022-23 yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r data yn cynnwys canfyddiadau o fesuriadau plant blwyddyn dderbyn pedair i bum mlwydd oed yn ystod y flwyddyn academaidd.

• % y plant 4 - 5 oed â phwysau iach
• % y plant 4 - 5 oed â phwysau iach neu’n rhy ysgafn
• % y plant 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew
• % y menywod 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew
• % y gwrywod 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew

Ceiswyr Lloches (chwarter diweddaraf, 2024)

Mae data Ionawr - Mawrth 2024 am Ceiswyr Lloches ar gael nawr yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Gartef.

Cyfrif hawlwyr (Ebrill 2024)

Mae’r data am Ebrill 2024 ar nifer y bobl o oedran gweithio sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Arloesi busnes (2020-2022)

Mae’r data ar gyfer 2020-2022 am fusnesau sy’n cael eu diffinio’n ‘arloesedd gweithredol’ ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Ebrill 2024)

Mae ffigyrau diweddaraf (Ebrill 2024) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Hawl i’r Lwfans Byw i’r Anabl (chwarter diweddaraf, 2023)

Mae data Hawl i’r Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer Medi – Tachwedd 2023 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh).

Hawl i’r Lwfans Gweini (chwarter diweddaraf, 2023)

Mae data Hawl i’r Lwfans Gweini ar gyfer Medi – Tachwedd 2023 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh).

Postio gan
y Golygydd / the Editor
30/05/2024
Categorïau: Diweddariadau data