• This website is available in English

Posts From Mai, 2024

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Prisiau tai cyfartalog (Mai 2024)

  Mae’r data ar gyfer Mai 2024 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Data rhaglen mesur plant AY 2022-23

  Mae’r data o’r rhaglen mesur plant wedi’u diweddaru ar gyfer BAc 2022-23 yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r data yn cynnwys canfyddiadau o fesuriadau plant blwyddyn dderbyn pedair i bum mlwydd oed yn ystod y flwyddyn academaidd.

  • % y plant 4 - 5 oed â phwysau iach
  • % y plant 4 - 5 oed â phwysau iach neu’n rhy ysgafn
  • % y plant 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew
  • % y menywod 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew
  • % y gwrywod 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew

  Ceiswyr Lloches (chwarter diweddaraf, 2024)

  Mae data Ionawr - Mawrth 2024 am Ceiswyr Lloches ar gael nawr yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Gartef.

  Cyfrif hawlwyr (Ebrill 2024)

  Mae’r data am Ebrill 2024 ar nifer y bobl o oedran gweithio sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Arloesi busnes (2020-2022)

  Mae’r data ar gyfer 2020-2022 am fusnesau sy’n cael eu diffinio’n ‘arloesedd gweithredol’ ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

  Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Ebrill 2024)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Ebrill 2024) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Hawl i’r Lwfans Byw i’r Anabl (chwarter diweddaraf, 2023)

  Mae data Hawl i’r Lwfans Byw i’r Anabl ar gyfer Medi – Tachwedd 2023 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh).

  Hawl i’r Lwfans Gweini (chwarter diweddaraf, 2023)

  Mae data Hawl i’r Lwfans Gweini ar gyfer Medi – Tachwedd 2023 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Adran Gwaith a Phensiynau (AGPh).


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Rydym yn edrych ymlaen at gymryd rhan yn gofod3, y digwyddiad sector gwirfoddol mwyaf o'i fath yng Nghymru.

  Trefnir gofod3 gan CGGC ar y cyd â’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

  Eleni, am y tro cyntaf ers 2019, mae gofod3 yn cael ei gynnal fel digwyddiad wyneb yn wyneb ar 5 Mehefin 2024 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

  Rydym yn falch iawn o fynychu gofod3 fel arddangoswr! Dewch i gwrdd â ni ynghyd ac ystod eang o arddangoswyr o’r sectorau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat yn y farchnad ryngweithiol a gwneud cysylltiadau a allai helpu i fynd â’ch gwaith i’r lefel nesaf.

  Waeth a ydych chi’n ymddiriedolwr, yn aelod staff, yn wirfoddolwyr neu’n bob un o’r rhain, gofod3 yw eich gofod unigryw i fyfyrio, dysgu a chynllunio ar gyfer y dyfodol.  

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor