• This website is available in English

Canllawiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi fel rhan o'n rhaglen meithrin gallu. I gyd-fynd â'r hyfforddiant hwn, rydym wedi cynhyrchu cyfres o ganllawiau manwl. Mae pob arweiniad yn fwriadol ‘sylfaenol’ ei ymagwedd a’i gynnwys, gan ragdybio ychydig neu ddim gwybodaeth flaenorol o gyflwyniad ystadegol, ystadegau, arolygon neu baratoi a chynnal grwpiau ffocws. Mae pob arweiniad ar gael yn y Gymraeg a Saesneg ac ar gael i’w lawrlwytho am ddim. 

Rydym ni wedi datblygu arweiniadau eraill hefyd a allai fod o gymorth i chi:

Angen mwy o wybodaeth?

Image

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein canllawiau arfer da neu ein cyrsiau hyfforddi, cysylltwch â Sam Sullivan. Sam yw ein Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil, gyda chyfrifoldeb cyffredinol am ein holl waith lledaenu data, arolygu a dadansoddi.

029 2090 9581

Sam.Sullivan@data.cymru