• This website is available in English

Gweminarau blaenorol

Rydym yn cynnal gweminarau rheolaidd fel rhan o'n rhaglen o gefnogaeth adeiladu capasiti. Isod gallwch wylio recordiadau o'n gweminarau blaenorol 'Hysbysu ac Ysbrydoli'.

19/01/2023 - 'Cyd-weithio, cyd-ddysgu’ - enghreifftiau bywyd go iawn o rannu data, yn ei lawn liwiau!

1/12/2022 - Helpu i lywio dyfodol chwaraeon Cymru: cipolwg ar ganfyddiadau’r Arolwg Chwaraeon Ysgol

17/11/2022 - Cyfrifiad 2021: ateb eich cwestiynau…

3/11/2022 - Data geo-ofodol er da: croeso i Gytundeb Geo-ofodol y Sector Cyhoeddus

20/10/2022 - Mesur yr economi gylchol