• This website is available in English

Posts From Mehefin, 2015

 • IBC Logo

  Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2014 ar 25 Mehefin 2015.

  Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yn InfoBaseCymru fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio. Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen ddata am fandiau oedran gwahanol.

  Rydym hefyd wedi cynhyrchu ffeithlun i roi rhai o’r uchafbwyntiau i chi.

  Am fwy wybodaeth am ddata poblogaeth cysylltwch â Jenny Murphy.

   

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor