• This website is available in English

Cyfrifiad 2021 – dull newydd, data newydd, ac allbynnau newydd

People_population

Cyhoeddwyd y gyfran gyntaf o ddata o gyfrifiad 2021 ar 28 Mehefin gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae data ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac yn cynnwys

  • Poblogaeth breswyl arferol yn ôl rhyw a grŵp oedran 5-mlynedd;
  • Dwysedd y boblogaeth breswyl arferol; a
  • Nifer yr aelwydydd.

I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau, sy’n cynnwys:

Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad, cysylltwch â Sam Sullivan.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
28/06/2022