• This website is available in English

InfoBaseCymru – newydd a gwell

IBC Logo

Rydym ni’n diweddaru ac yn cynnwys data newydd yn InfoBaseCymru yn rheolaidd ac rydym ni nawr wedi mynd cam ymhellach.

Rydym wedi diweddaru ei olwg ac addasu diwyg y data er mwyn iddi fod yn haws i chi welywio a dod o hyd i’r data mae arnoch ei eisiau’n gyflym.

Mae newidiadau eraill yn cynnwys:

  • Trendio – y 5 eitem ddata ac adroddiad mwyaf poblogaidd;
  • Nodweddion – mynediad cyflym i’r dulliau arloesol rydym ni’n defnyddio’r data; a
  • Llithrydd newyddion – ffordd apelgar o amlygu data pynciol.

Byddwn yn parhau i ychwanegu data newydd wrth iddo ddod ar gael ac i adolygu’r cynnwys yn gyson i wneud yn siŵr ei fod yn bodloni’ch anghenion chi.

Mae’r gwelliannau yn golygu y bydd rhai o’r dolenni rydych o bosib wedi bod yn eu defnyddio wedi newid. Os oes angen unrhyw help arnoch chi, mae ond angen cysylltu â ni.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
10/05/2016