• This website is available in English

Cyfrifiad 2021 –data demograffeg a mudo ar gael nawr…

People_population

Ar 2 Tachwedd cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yr ail rownd o ddata o gyfrifiad 2021.

Mae data demograffeg a mudo ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac ardaloedd lleol. Mae’n cynnwys:

  • Pob aelwyd
  • Blwyddyn cyrraedd y DU
  • Hyd preswylio yn y DU
  • Pasbortau a ddelir
  • Gwlad enedigol
  • Poblogaeth breswyl arferol
  • Dwysedd poblogaeth
  • Strwythur oedran (bandiau oedran pum mlynedd) yn ôl rhyw
  • Statws priodasol
  • Strwythur oedran.

I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym ni wedi:

Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad cysylltwch â Sam Sullivan.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
10/11/2022