• This website is available in English
Adrian Smith

Adrian Smith

Adrian yw ein Rheolwr Systemau Data, gyda chyfrifoldeb cyffredinol am ein systemau data.

 

Cyswllt

 

029 2090 9524

Adrian.Smith@data.cymru

Ana Harries
Cymraeg icon

Ana Harries

Ana yw ein rheolwr Mewnwelediad ac Ymgysylltu, gyda chyfrifoldeb cyffredinol am ein holl gymorth meincnodi a rheoli perfformiad.

Cyswllt

 

029 2090 9568

Ana.Harries@data.cymru

Ayisha Lippiett

Ayisha Lippiett

Ayisha yw arweinyd prosiect 'Dewis Cymru', porth llesiant Cymru. Mae hi hefyd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau eraill gan gynnwys FIS Cymru a Cartrefi Gofal Cymru.
 

Cyswllt

 

029 2090 9507

ayisha.Lippiett@data.cymru

Callum Edwards

Callum Edwards

Mae Callum yn cefnogi amrywiaeth o ffrydiau gwaith casglu data a rheoli data.

 

Cyswllt

029 2090 9521

Callum.Edwards@data.cymru

Chris Beck

Chris Beck

Mae Chris yn darparu cymorth technegol o ddydd i ddydd am ein systemau data a gwybodaeth a gwefannau. Mae hefyd yn darparu mewnbwn dylunio graffig ar draws ein portffolio gwaith.
 

Cyswllt

 

029 2090 9503

Chris.Beck@data.cymru

Chris Ravenscroft

Chris Ravenscroft

Chris yw ein dadansoddwr data. Mae'n cefnogi ein gwaith dadansoddi data a mewnwelediad.

 

Cyswllt

029 2090 9590

Chris.Ravenscroft@data.cymru

Claire Rolph

Claire Rolph

Mae Claire yn rheoli amrediad o ffrydiau gwaith casglu data ac yn sicrhau bod ein systemau data mewnol yn cael eu cynnal yn briodol.

Cyswllt

029 2090 9529

Claire.Rolph@data.cymru

Elizabeth Jones

Elizabeth Jones

Liz sy’n edrych ar ôl ein gweithgareddau ariannol beunyddiol.

Cyswllt

029 2090 9541

Elizabeth.Jones@data.cymru

Hayley Randall

Hayley Randall

Hayley yw ein huwch ystadegydd, sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros ein gwaith dadansoddi a lledaenu ystadegau.
 

Cyswllt

029 2090 9512

Hayley.Randall@data.cymru

Helen Williams
Cymraeg icon

Helen Williams

Mae Helen yn cefnogi amrywiaeth o wasanaethau cymorth iaith a gweinyddol. Mae Helen hefyd yn darparu cymorth i'n defnyddwyr o'n systemau cenedlaethol Dewis Cymru a'r Consortiwm Comisiynu Cymru ar gyfer Plant (CCSR).

Cyswllt

029 2090 9500

Helen.williams@data.cymru

Ieuan Wade
Cymraeg icon

Ieuan Wade

Mae Ieuan yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau gwella, meithrin gallu a dadansoddi data.
 

Cyswllt

029 2090 9534

Ieuan.Wade@data.cymru

Jack Roberts

Jack Roberts

Jack yw ein Swyddog Ymchwil. Mae'n cefnogi amrywiaeth o brosiectau casglu, dadansoddi a lledaenu data.

Cyswllt

029 2090 9571

Jack.Roberts@data.cymru

Jodie Phillips

Jodie Phillips

Jodie arwain ein swyddogaethau corfforaethol gan gynnwys Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata. Mae Jodie hefyd yn darparu cymorth ar gyfer porth llesiant ‘Dewis Cymru’. Mae Jodie yn rhan o Grŵp Arwain Strategol Data Cymru.

Cyswllt

029 2090 9535

Jodie.Phillips@data.cymru

Martin Edwards

Martin Edwards

Martin yw ein harweinydd ariannol, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl waith cynllunio ac adrodd cyllidebau. Mae hefyd yn gyfrifol am reoli agwedd datblygu a thrawsnewid busnes y sefydliad. Mae Martin yn rhan o Grŵp Arwain Strategol Data Cymru.

Cyswllt

029 2090 9505

Martin.Edwards@data.cymru

Richard Palmer
Cymraeg icon

Richard Palmer

Teitl swydd: Prif Swyddog Gweithredu

Yn ogystal â bod yn gyfrifol am reolaeth Ddata Cymru o ddydd i ddydd, mae Richard yn cynrychioli Llywodraeth Leol Cymru ar nifer o weithgorau a grwpiau strategol cenedlaethol perthnasol.

Cyswllt

029 2090 9500

Richard.Palmer@data.cymru

Rob Pascoe

Rob Pascoe

Rob yw ein gwyddonydd data. Mae’n cefnogi ein defnydd arloesol ar ddata ac yn cynnig cyngor ac arweiniad ar fanteisio i’r eithaf ar ddata.

Cyswllt

029 2090 9569

Rob.Pascoe@data.cymru

Róisín Roberts
Cymraeg icon

Róisín Roberts

Róisín yw ein swyddog Mewnwelediad ac Ymgysylltu Data. Mae hi'n cefnogi ein gwaith ymgysylltu a gwella. Mae hi hefyd yn arwain ein rhaglen waith meithrin gallu.

Cyswllt

029 2090 9599

Roisin.Roberts@data.cymru

Sam Sullivan

Sam Sullivan

Sam yw ein Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl waith lledaenu, arolygu a dadansoddi data. Yn ogystal, mae Sam yn rhan o’n huwch dîm rheoli.

Cyswllt

029 2090 9581

Sam.sullivan@data.cymru

Shannon Richards

Shannon Richards

Mae Shannon yw ein hystadegydd. Mae’n cefnogi ein gwaith dadansoddi a lledaenu ystadegau.
 

Cyswllt

029 2090 9589

Shannon.Richards@data.cymru

Shaun O'Leary

Shaun O'Leary

Shaun yw ein harweinydd TG, gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros ein holl systemau data ac isadeiledd TG. Ef hefyd yw’n Uwch Ddatblygwr Gwe ni. Mae Shaun yn rhan o Grŵp Arweinyddiaeth Strategol yr Uned.

Cyswllt

029 2090 9504

Shaun.OLeary@data.cymru

Sion Humphreys
Cymraeg icon

Sion Humphreys

Mae Sion yn helpu i weinyddu nifer o ein systemau we gan gynnwys Dewis Cymru a’r Adnodd Cymorth Comisiyna ar gyfer plant (CCSR) drwy ddarparu cymorth i ddefnyddwyr dros y ffon a trwy e-bost fel y maent yn eu defnyddio.

Cyswllt

029 2090 9506

Sion.Humphreys@data.cymru

Suzanne Draper

Suzanne Draper

Suzanne yw ein Pennaeth Mewnwelediad ac Ymgysylltu, gyda chyfrifoldeb cyffredinol am ein cymorth gwella, cymorth partneriaeth a rhaglenni gwaith meithrin gallu. Mae Suzanne hefyd yn rhan o'n huwch dîm rheoli.
 

Cyswllt

029 2090 9516

Suzanne.Draper@data.cymru

Vitori Cartwright

Vitori Cartwright

Vitori sy’n edrych ar ôl ein gweithgareddau ariannol beunyddiol.

Cyswllt

029 2090 9523

Vitori.Cartwright@data.cymru