• This website is available in English

Nofio am Ddim Cymru

Am Nofio am Ddim Cymru

Mae’r dadansoddiad a roddir ar Nofio Am Ddim Cymru yn dangos data ar fapiau themataidd o Gymru, graffiau tueddiadau dros amser, adroddiadau gwerth ychwanegol a thablau data a all gael eu hallforio. Mae’r cyfoeth hwn o wybodaeth yn creu’r potensial am wneud penderfyniadau strategol mewn perthynas â chyfranogiad mewn nofio ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Rydym wrthi’n gweithio gyda Chwaraeon Cymru i ddeall sut i hyrwyddo defnydd ehangach ar y system, cymerwch gip!

Ewch